Kom och besök oss och ta del av BaseDrum, nästa generations intranät

#basedrum #digitalworkplacesummit #intranät #o365 #sharepoint